Apartman Yönetimi Karar alma Rehberi

MANTOLAMA KARAR ÖRNEĞİ
 
  ..../..../..... TARİHLİ ……….. SİTESİ / APARTMANI KAT MALİKLERİ 
GENEL KURUL TUTANAĞI

Kat Maliklerinin katılımıyla …… numaralı dairede açılan Kat Malikleri Kurulu Toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

GÜNDEM
Yoklama, açılış ve divan başkanlık heyetinin seçimi
Yeni dönemde görev alacak yöneticinin/yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi
Binamızda yaptırılması planlanan dış cephe mantolama ve ek işler için firmaların  tekliflerinin ve sözleşme önerilerinin değerlendirilmesi ve işi yapacak olan firmanın seçimi
Dilek ve temenniler
Kapanış

KARARLAR
1) Kat malikleri kurulu yoklaması yapıldı ve gerekli ekseriyetin hazır bulunduğu tespit edilerek gündemin görüşülmesi içim Toplantı Divan başkanlığına ………………… ,katipliğe ……………………….  maliklerin kabulü ile oy birliği/oy çokluğu ile seçildi

2) Kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından tamamının/yarısından fazlasının toplantıda hazır bulunduğu ve toplantı yeter sayısının sağlandığı görüldü.

3) Divan Başkanı tarafından yönetici adayı olarak profesyonel bilgi birikimi bulunan ……………………….. önerildi. Denetici olarak …………………… önerildi.Konu oylamaya sunuldu.Yönetici ……………………………..’in ve denetici ………………… olarak seçilmesine oy çokluğu/oy birliği ile karar verildi. 

4) Apartmanımıza/Sitemize dış cephe mantolama ve ek işleri için verilen teklifler değerlendirildi. İZOLİN YALITIM İNŞ. TAHH. TİC. LDT. ŞTİ. firmasının teklifi ve işin yapımı için firmayla imzalanacak olan sözleşmedeki bütün maddeler tam ve eksiksiz olarak oy çokluğu/oy birliği ile kabul edildi ve işinİZOLİN YALITIM İNŞ. TAHH. TİC. LDT. ŞTİ’ne verilmesine karar verildi.

5) Yönetici …….……… ve veya denetici …………. tüm resmi ve özel kurumlarda binayı münferiden veya ayrı ayrı temsil etmesine oy çokluğu/oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetici ……………. Apartmanı yaptırılacak olan dış cephe mantolama ve ek işleri ile ilgili doğabilecek firma alacakları hususunda ödeme yapmayan daire sakinlerine karşı işi yapacak firmanın avukatı …………..…. ‘e alacakların tahsilini sağlayabilmesi için ……………… Apartmanı / Sitesi adına vekalet vermesi konusunda tam yetki verilmiştir.


Kararlar oy çokluğu/oy birliği ile imza altına alınarak toplantı kapatıldı.                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                        Tarih: …../……/……


Genel Kurul Divan Başkanı                                                                     Yazman Üye

Kat Mülkiyeti Kanunu    pdf indir
  Enerji Verimliliği Kanunu    pdf indir
   Yapı Denetimi Hakkında Kanun    pdf indir
   Emlak Vergisi Kanunu    pdf indir
   İmar Kanunu    pdf indir
   Kimlik Bildirme Kanunu    pdf indir
   Tebligat Kanunu    pdf indir
   İş Kanunu    pdf indir
   Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun    pdf indir
   Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği    pdf indir
   Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği    pdf indir
   Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği    pdf indir
   Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik    pdf indir
   Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik    pdf indir
   Otopark Yönetmeliği    pdf indir
   Sığınak Yönetmeliği    pdf indir
   Konut Kapıcıları Yönetmeliği    pdf indir


 

E-BÜLTEN