Isı Yalıtımı İle İlgili Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

Apartmanlarda ısı yalıtımı uygulamalarına dair kararın oy çokluğu esasına göre alınması yeterlidir. 2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42. maddesine atıfta bulunularak; “Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır” şeklinde bir düzenlemenin yapılması öngörülmüştür. Yeni binalarda olduğu gibi tadilatlarda da ısı yalıtımı kurallarına uyulması zorunludur. 5 Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” uyarınca yeni yapılacak olan binalar ve mevcut binaların tamamına veya bağımsız bölümlerinde yapılacak esaslı tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yapılacak bölümler TS 825 “Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları” standardına göre yalıtılmalıdır. Mevcut binalarda yapılacak tadilatlarda enerji verimliliği kötüleştirilemez. Yeni yapılacak binalarda ve 2020 yılına kadar tüm mevcut bina stoğunda; binaların görünür yerlerinde tüketilen enerji miktarını ve küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımı miktarını gösteren Enerji Kimlik Belgeleri’nin asılması zorunludur. Bu belge sayesinde satın alacağınız veya kiralayacağınız binaların enerji verimliliğine bağlı olarak yakıt ve elektrik faturaları ile çevreye olan etkilerini görebilirsiniz.


 

E-BÜLTEN